1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Centrum Sztuki Galerię EL w Elblągu, zwanej dalej „Galerią EL” (82-300 Elbląg, ul. Kuśnierska 6, NIP 578-47-11, tel. 55 625 67 80, fax. 55 625 67 86) w zakresie sprzedaży wydawnictw i innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Zamówień można dokonywać 24 godzinę na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15, w soboty, niedziele i święta będą rozpatrywane od godz. 12 następnego dnia roboczego.
 3. W celu zamówienia produktów należy dokonać wyboru z oferty sklepu dostępnego pod adresem shop.galeria-el.pl i złożyć zamówienie poprzez wypełnienie stosownego formularza znajdującego się na stronie.
 4. Zamawianie produktów nie wymaga dodatkowego logowania czy zakładania konta Użytkownika.
 5. Kupujący, składający zamówienie jest zobowiązany podać następujące dane: adres e-mail, imię, nazwisko oraz adres pod jaki ma zostać dostarczony towar. Dokonuje także wyboru sposobu dostarczenia przesyłki (Poczta Polska / odbiór osobisty w siedzibie Galerii).
 6. Warunkiem wymaganym do dokonania zakupu jest akceptacja niniejszego Regulaminu
 7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje na podany adres mailowy potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z informacją o konieczności dokonania przelewu na konto Galerii EL: Bank Millennium SA 42116022020000000061915827
 8. Po złożeniu zamówienia Kupujący ma obowiązek dokonać wpłaty na konto bądź odebrać osobiście zamówiony towar w ciągu 7 dni.
 9. Galeria EL  zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz odmowy jego realizacji w przypadku błędnego wypełnienia formularza zamówienia lub podejrzenia podania w zamówieniu nieprawdziwych danych.
 10. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Galerii EL wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki.
 11. Galeria EL przystępuje do realizacji Zamówienia w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie Galerii EL, o czym informuje Kupującego.
 12. Zamówienie zrealizowane jest w ciągu 10 dni roboczych (w tym czas dostawy realizowanej przez pocztę), liczonych od momentu zaksięgowania na koncie Galerii EL kwoty za zamówienie. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. Termin dostawy może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Galerii. Galeria EL nie odpowiada za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez Pocztę Polską) 
 13. Kupujący ma możliwość anulowania złożonego zamówienia, zgłaszając taką potrzebę obsłudze technicznej sklepu w ciągu 24 godzin od otrzymania potwierdzenia o zamówieniu.
 14. O braku w magazynie jakiegokolwiek zamówionego towaru Galeria EL powiadamia za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 15. Galeria EL nie jest odpowiedzialna za uszkodzenia mechaniczne produktów, powstałych podczas transportu przez pocztę. Kupujący po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia w obecności pracownika poczty stanu dostarczonych produktów, a w razie stwierdzenia uszkodzeń - do spisania protokołu szkodowego. Protokół ten należy dostarczyć listownie, faksem lub mailem do Galerii EL. Stanowi on jedyną podstawę do uwzględniania tego reklamacji.
 16.  Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon (lub faktura VAT na życzenie), określający całkowity koszt zamówienia (cena towaru + koszt dostawy) 
 17. W przypadku wymiany na inny rozmiar koszty przesyłki ponosi Kupujący.
 18. W przypadku reklamacji Klient zobowiązany jest do niezwłocznego przesłania Pocztą Polską wadliwego towaru wraz z dokumentem zakupu (paragon lub faktura)  i opisem wady. Galeria EL nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W przypadku uwzględnienia reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy oraz wysłany na koszt Sprzedającego a jeżeli nie będzie to możliwe – Galeria EL zwróci Klientowi kwotę równą cenie towaru i kosztach przesyłki przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy.  Za towar wadliwy uznaje się towar, który posiada wady techniczne, powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.
 19. Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych klientów sklepu internetowego Galerii EL wyłącznie w celu realizacji zamówień i (po wcześniejszym wyrażeniu zgody) w celach informowania o nowościach i nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich poprawienia i wykreślenia z bazy.

Kontakt z nami

Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00

Telefon:55 625 67 80

Skontaktuj się z nami